Meditasjon gir betydelig stressreduksjon, og hjelper mot nervøsitet, bekymringer, muskelsmerter og søvnproblemer. Det bekreftes både av erfaringer som gjøres på kurs og av vitenskapelige undersøkelser.

Det er forskjell på meditasjonsteknikker. Forskningen viser at de såkalte ledighets-teknikkene har best effekt. De slipper til og åpner opp, snarere enn å kontrollere.

Acem-meditasjon er en slik metode. Den er lett å lære og lett å praktisere.

Dette er kjekt å vite om grunnkurs i Acem-meditasjon:

  • Grunnkurset går over fem uker, en kveld i uken. Det foregår i små grupper.

  • Acem-meditasjon praktiseres sittende i en vanlig stol.

  • Når du har lært metoden, kan du bruke den ved behov, for eksempel i perioder med mye stress. For å få best utbytte av teknikken anbefales daglig meditasjon på 2×30 minutter eller 1×45 minutter – især under grunnkurset.