Mange som begynner med meditasjon, får bedre søvn. Det bekreftes både av erfaringer som gjøres på kurs og av mer systematiske undersøkelser. Sliter du med innsovningsfasen, kan det hjelpe  å meditere rett før du legger deg. Våkner du tidlig på morgenen, kan du sette deg opp i senga og meditere, det gir deg avspenning og induserer søvn.

Det er forskjell på meditasjonsteknikker. Forskningen viser at de såkalte non-directive teknikkene har best effekt. På norsk kan begrepet Non-directive Meditation oversettes til “Ledighetsteknikk” – altså der målet er å slippe til og åpne opp, snarere enn å fokusere og kontrollere.