• Du lærer Acem-meditasjon av en kvalifisert veileder.
  • Kurset foregår i små grupper. Her kan du utveksle erfaringer med andre.
  • Grunnkurset går over fem uker, en kveld i uken.
  • Acem-meditasjon praktiseres sittende i en vanlig stol. Du behøver ikke meditasjonspute eller lignende.
  • Når du har lært metoden, kan du bruke den ved behov, for eksempel i perioder med mye stress. For å få best utbytte av teknikken anbefales daglig meditasjon på 2×30 minutter eller 1×45 minutter – især den første tiden etter at du har lært å meditere..