Regjeringens budsjettkonferanser

Regjeringen holdt i mange år budsjettkonferanser på Halvorsbøle. Dette kan man lese på Regjeringens hjemmside regjeringen.no:

1992-2002 Halvorsbøle og busserull
Da Brundtland III vinteren 1992 innledet en mangeårig tradisjon med å holde budsjettkonferanse på Sjømannsforbundets kurssted Halvorsbøle et stykke nord for Jevnaker på vestsiden av Randsfjorden, slo områdets geskjeftige ordførere til med hadelandsbusserull til alle regjeringsmedlemmer.


Halvorsbøle ved Randsfjorden. (Foto:Dagbladet),


Statsminister Gro Harlem Brundtland i egen lusekofte og finansminister Sigbjørn Johnsen i hadelandsbusserull, på Halvorsbøle 12. mars 1995.
(Foto: NTBScanpix).

Selv statsministeren ble med på det lokale PR-stuntet, og mente busserullen passet godt til den nøkterne økonomiske linjen som regjeringen nå måtte føre. Men det var dem som uansett ikke ville iføre seg busserull; pressebildene viser at det i alle fall gjaldt kulturminister Åse Kleveland og utenriksminister Thorvald Stoltenberg.

Halvorsbøle skulle komme til å bli stedet for budsjettkonferansene til og med 2002, for regjeringene Brundtland III, Jagland, Bondevik I, Stoltenberg I og Bondevik II.

Ordførerne i området stilte nå årlig opp med busserull til alle regjeringsmedlemmer som ikke hadde fått før. De som hadde fått, husket stort sett å ta dem med. Det var likevel ikke alltid busserullene ble brukt. På trappebildet av regjeringen Jagland i 1997, er det ikke en busserull å se.


11. mars 2001, så godt som full busserulldekning under Stoltenberg Is budsjettkonferanse på Halvorsbøle. Til venstre daværende ordfører i Gran, senere statsråd Rigmor Aasrud. (Foto: NTBScanpix).

Les mer om budsjettkonferanser på regjeringen.no