Kontakt Acem Norsk Meditasjonsskole for informasjon og spørsmål

Telefon +47 23 11 87 00 (man – fre 10 – 15)

Kontoradresse Huitfeldts gate 49, Oslo
Postadresse Box 2559 Solli, NO-0202 Oslo, Norway